Οι εταιρείες τεχνολογίας δεσμεύονται για υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση

Σε μια σημαντική κίνηση αυτό το καλοκαίρι, ο Λευκός Οίκος έπεισε με επιτυχία επτά μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις για την υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτή η προσπάθεια ενισχύθηκε περαιτέρω στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν άλλες οκτώ εταιρείες εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία.

Η συλλογική τους υπόσχεση περιστρέφεται γύρω από τη δέσμευση για έρευνα των κοινωνικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μεροληψία και οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης K-12, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ωστόσο, με αυτή την υπόσχεση έρχεται η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση για να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση υπόσχεται πολλά, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει την τάξη επιτρέποντας στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για εργασίες όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία ή οι αξιολογήσεις γλωσσικής επάρκειας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που παράγονται από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μπορεί να είναι πολύτιμα για τους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή των σχεδίων μαθήματος και της διδασκαλίας. Ωστόσο, τα ίδια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επιδεινώσουν τις υπάρχουσες ανισότητες, ειδικά όταν αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τα διαφορετικά μοτίβα ομιλίας και τις διαλέκτους που υπάρχουν στις σημερινές τάξεις.

Η ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα

Για να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση ωφελεί όλους τους μαθητές, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για διαφάνεια στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η διαφάνεια θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τον σχεδιασμό και τη λειτουργία αυτών των εργαλείων αλλά και τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευσή τους. Χωρίς ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων που αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των φωνών των μαθητών, τα εκπαιδευτικά εργαλεία που υποστηρίζονται από AI κινδυνεύουν να παρεξηγήσουν και να παρερμηνεύσουν αυτά που λένε οι μαθητές, οδηγώντας ενδεχομένως σε ανακριβείς αξιολογήσεις των γνώσεών τους.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την εκπαίδευση 

ηγέτες και προγραμματιστές τεχνολογίας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη διαμόρφωση και τη θέσπιση πολιτικών που θέτουν υψηλά πρότυπα για την ακρίβεια και την ισότητα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο.

Ανάληψη δράσης ελλείψει ρυθμιστικών πλαισίων

Σε αντίθεση με ορισμένες προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις όπου η νομοθεσία υστερούσε σε σχέση με την καινοτομία, ο επείγων χαρακτήρας της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση απαιτεί μια προορατική προσέγγιση. Οι ηγέτες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να περιμένουν τη θέσπιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας. Αντίθετα, θα πρέπει να ορίσουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με δυνατότητα AI. Αυτό ξεκινά με τις εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα εργαλεία τους με δυνατότητα AI, όπως η δημογραφική σύνθεση των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης και οι προσπάθειές τους να μετριάσουν την προκατάληψη.

Οι ηγέτες των περιφερειών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης τεχνολογιών που επιδεικνύουν ισχυρές διασφαλίσεις. Το EdTech Equity Project, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προσφέρει έναν οδηγό προμηθειών για τους ηγέτες των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης μιας ρουμπρίκας για την αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείες τεχνολογίας Ed πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους είναι ακριβή και αμερόληπτα πριν τα εισαγάγουν στις τάξεις. Αυτό συνεπάγεται συνεχείς δοκιμές και αξιολόγηση για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η συμμετοχή σε διάφορα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση της μεροληψίας στην τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει αναγνώριση ως κρίσιμο πρότυπο για τις εταιρείες τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Οργανισμοί όπως η Digital Promise παρέχουν πιστοποιήσεις για την αξιολόγηση των εργαλείων που τροφοδοτούνται από AI, διασφαλίζοντας ότι δεν έχουν προκατάληψη. Αυτές οι προσπάθειες συνεισφέρουν συλλογικά σε μια νέα γενιά εκπαιδευτικών εργαλείων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη που ελαχιστοποιούν την υποκειμενική κρίση και παρέχουν δίκαιες ευκαιρίες σε μαθητές κάθε προέλευσης.

Ισότητα στην εκπαίδευση μέσω εργαλείων που υποστηρίζονται από AI

Ο απώτερος στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η δημιουργία εργαλείων εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη που μειώνουν την ανθρώπινη προκατάληψη, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία τους και συναντούν μαθητές σε ατομικά επίπεδα μάθησης. Τέτοια εργαλεία έχουν τη δυνατότητα να ισοπεδώσουν τον εκπαιδευτικό χώρο, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η συνοδευτική νομοθεσία της συνεχίζουν να εξελίσσονται, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον αυτής της τεχνολογίας.

Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/tech-companies-on-responsible-ai-education/