Η τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει τις προσδοκίες για το 75% των στελεχών- Αναφορές

Τα ευρήματα, τα οποία αποκαλύφθηκαν στην τέταρτη ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Τεχνολογίας από την Bain & Company, ρίχνουν φως στις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο επιχειρηματικό τοπίο. Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την ικανότητα να βελτιστοποιεί έως και το 20% των εργασιών των εργαζομένων χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα.

AI: Η κινητήρια δύναμη πίσω από τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Στο σημερινό γρήγορο τεχνολογικό τοπίο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναδειχθεί ως η κινητήρια δύναμη πίσω από σημαντικούς μετασχηματισμούς. Η έκθεση τονίζει ότι το εντυπωσιακό 89% των εταιρειών λογισμικού αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διακριθεί σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, αυξάνεται η ανταγωνιστική πίεση για χρήση των κερδών παραγωγικότητας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί, με τις εταιρείες να προσπαθούν να συμβαδίσουν ή να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους στην αγορά.

Ένα βασικό στοιχείο από την έκθεση είναι ότι οι πρώτοι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη μάρτυρες αξιοσημείωτων κερδών παραγωγικότητας. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις που διστάζουν να το κάνουν, καθώς κινδυνεύουν να μείνουν πίσω σε έναν κόσμο που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι η παραμονή μπροστά από την καμπύλη στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υιοθέτησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης

Για τις εταιρείες λογισμικού, η έκθεση τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της υιοθέτησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης τόσο μεταξύ των πελατών όσο και των ανταγωνιστών. Ειδικότερα, δίνεται κρίσιμη έμφαση στην προστασία δεδομένων και την ενοποίηση με άλλες τεχνολογίες. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο διαδεδομένη, η διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης του περιεχομένου και των εργαλείων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται υψίστης σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και τη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών.

Το μεταβαλλόμενο τοπίο των θέσεων εργασίας είναι μια άλλη κρίσιμη πτυχή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Τους επόμενους 18 μήνες, τομείς όπως η μηχανική, οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ είναι έτοιμοι να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι σχεδόν το 65% των μηχανικών λογισμικού αναμένει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20% ή περισσότερο καθώς αγκαλιάζουν τους βοηθούς κωδικοποίησης AI. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 39% των εταιρειών λογισμικού αναφέρει την έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων ως σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία των πρώιμων επενδύσεων στην αναβάθμιση ταλέντων ως κρίσιμο παράγοντα για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρει επανάσταση στις διαδικασίες πωλήσεων σε διάφορους κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρότερες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτός ο μετασχηματισμός αναμένεται να επιτρέψει πιο έξυπνη αυτοεξυπηρέτηση και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα σε ευρεία κλίμακα. 

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρό, με τις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης να οδηγούν την επιχειρηματική ανάπτυξη το 2023. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τοποθετημένη για να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων στη γνώση σε όλους τους κλάδους, ωφελώντας ιδιαίτερα τις εταιρείες λογισμικού που αξιοποιούν βοηθούς κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Bain & Company προβλέπει μια μετασχηματισμένη παγκόσμια αλυσίδα αξίας τεχνολογίας. Αυτός ο μετασχηματισμός καθοδηγείται από τις προσπάθειες των κατασκευαστών τεχνολογίας να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να επεκταθούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές. Η διαφοροποίηση σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική θεωρείται μια στρατηγική που ενισχύει την ευελιξία και την πρακτική ανθεκτικότητα, ευθυγραμμιζόμενη με την εξελισσόμενη δυναμική της βιομηχανίας τεχνολογίας.

Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/ai-exceeds-expectations-for-75-of-executives/