Το NSC Labels Blockchain είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Στην εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση, η NLW εξετάζει την αύξηση των θεσμικών επενδύσεων, το μεγάλο ενδιαφέρον των G20 για τις CBDC και μια νέα έκθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Σε αυτήν την έκδοση του εβδομαδιαίου ανακεφαλαίου The Breakdown, το NLW εξετάζει:

  • Αύξηση του θεσμικού επενδυτικού χώρου στο crypto
  • Ένα νέο 10,000 BTC ανακοίνωση ταμείου
  • Αναφορές από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, G20, WEF, ΔΝΤ και άλλα σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας
  • Μια έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας με την επισήμανση κατανεμημένου κλειδιού τεχνολογίας καθολικών για την εθνική ασφάλεια

Αυτή την εβδομάδα στο The Breakdown:

Πηγή: https://www.coindesk.com/nsc-blockchain-national-security