Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MicroStrategy συγκρίνει το δολάριο ΗΠΑ με το λιώσιμο του πάγου μετά την αύξηση του χαρτοφυλακίου Bitcoin σε 425,000,000 $ σε BTC

MicroStrategy, the largest publicly traded business intelligence company, just purchased an additional $175 million worth of Bitcoin, bringing their overall BTC purchase total to a whopping $425 million.

Michael Saylor, MicroStrategy’s chief executive, says the company has now purchased 38,250 Bitcoin in total.

MicroStrategy announced its initial $250 million BTC investment in August, υποστηρίζοντας in a press release that Bitcoin is a better store-of-value asset class than fiat currencies, especially given the slate of recent pandemic-related financial stimulus measures implemented by governments around the world. The firm now views Bitcoin as “the principal holding in its treasury reserve strategy.”

Saylor tells CoinDesk that the $425 million BTC buy is a long-term, multi-generational investment.

“This is not a speculation, nor is it a hedge. This was a deliberate corporate strategy to adopt a Bitcoin standard.”

Saylor also notes that MicroStrategy began to view cash as a potentially costly storage method for surpluses. He says Bitcoin and stock buybacks are the only two quality places to direct excess funds.

“We just had the awful realization that we were sitting on top of a $500 million ice cube that’s melting.”

MicroStrategy operates out of Virginia. The firm λέει its total revenues for the second quarter of 2020 were $110.6 million, with gross profit at $86.6 million.

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Featured Image: Shutterstock/SimoneN

Source: https://dailyhodl.com/2020/09/16/microstrategy-ceo-compares-us-dollar-to-melting-ice-after-increasing-bitcoin-portfolio-to-425000000-in-btc/